บจก. ทาคาโอะ เอเชีย
โทร 064-874-9346 คุณณัฐฐินันท์, 084-527-1235 คุณมงคล, 063-669-2654 คุณศรันย์รุณี, 090-656-9946 พิมพ์ณิดา, 061-542-5890 ออฟฟิศ
  • th

ติดต่อเรา


บจก. ทาคาโอะ เอเชีย

ชื่อบริษัท:
บจก. ทาคาโอะ เอเชีย
ผู้ติดต่อ:
คุณมงคล
ที่อยู่:
31/136 หมู่ 3
ตำบล:
กุฏไง้ง
อำเภอ/เขต:
ชลบุรี
จังหวัด:
20140
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
20140
มือถือ:
064-874-9346คุณณัฐฐินันท์
084-527-1235คุณมงคล
063-669-2654คุณศรันย์รุณี
090-656-9946พิมพ์ณิดา
061-542-5890ออฟฟิศ
อีเมล์:
alek-tee@hotmail.com
Takao.asia88@gmail.com
ไลน์ไอดี:
หจก. ทาคาโอะ เอเชีย (สาขา จ.สมุทรปราการ)
ชื่อสาขา:
หจก. ทาคาโอะ เอเชีย (สาขา จ.สมุทรปราการ)
ที่อยู่:
149/45 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์:
061-542-5890 ออฟฟิศ
โทรสาร:
-
มือถือ:
064-874-9346คุณณัฐฐินันท์ 084-527-1235 คุณมงคล, 063-669-2654 คุณศรันย์รุณี, 090-656-9946 พิมพ์ณิดา
อีเมล์:
alek-tee@hotmail.com, takao.asia88@gmail.com
-
สอบถาม