บริษัท ทาคาโอะ เอเชีย จำกัด
โทร 061-703-5369 คุณณัฐธิดา, 063-669-2654 คุณศรันย์รุณี, 090-656-9946 พิมพ์ณิดา, 065-940-4254 ณัฐฐินันท์, 061-542-5890 ออฟฟิศ
  • th

AC Servo Drive


AC Servo Drive

Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V2-3535

Description : MDS-B-V2-3535 is a Drives-AC Servo produced by Mitsubishi

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V2-3520

Description : MDS-B-V2-3520 is a Drives-AC Servo produced by Mitsubishi

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V2-0505

Description : MDS-B-V2-0505 is a Drives-AC Servo produced by Mitsubishi

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V2-1005

Description : MDS-B-V2-1005 is a Drives-AC Servo produced by Mitsubishi

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V2-2020

Description : MDS-B-V2-2020 is a Drives-AC Servo produced by Mitsubishi

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V2-1010

Description : MDS-B-V2-1010 is a Drives-AC Servo produced by Mitsubishi

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V1-90

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 9.0kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V1-70

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 7.0kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V1-45

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 4.5kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V1-35

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 3.5kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V1-20

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 2.0kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V1-05

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 0.5kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-SVJ2-20

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 2.0kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V2-3510

Description : MDS-B-V2-3510 is a Drives-AC Servo produced by Mitsubishi

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-V2-4535

Description : MDS-B-V2-4535 is a Drives-AC Servo produced by Mitsubishi

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-SVJ2-10

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 1.0kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-SVJ2-07

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 0.7kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-SVJ2-06

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 0.6kW; Built-in

สอบถาม
Mitsubishi AC servo drive รุ่น MDS-B-SVJ2-04

Rated Capacity & Dynamic Braking Specification : 0.4kW; Built-in

สอบถาม