บริษัท ทาคาโอะ เอเชีย จำกัด
โทร 064-175-4233 คุณณัฐฐินันท์, 063-669-2654 คุณศรันย์รุณี, 090-656-9946 พิมพ์ณิดา, 061-542-5890 ออฟฟิศ
  • th

FDK


FDK

 

แบตเตอรี่ลิเธียม FDK

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
FDK รุ่น CR8 LHC

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
FDK รุ่น CR14250SE

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
FDK รุ่น CR17335SE

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
FDK รุ่น CR12600SE