บริษัท ทาคาโอะ เอเชีย จำกัด
โทร 061-703-5369 คุณณัฐธิดา, 063-669-2654 คุณศรันย์รุณี, 090-656-9946 พิมพ์ณิดา, 065-940-4254 ณัฐฐินันท์, 061-542-5890 ออฟฟิศ
  • th

IGBT Molule


IGBT Molule

SEMIKRON รุ่น SKM300GA12T4

SEMIKRON : SKM300GA12T4

สอบถาม
IGBT Module รุ่น ST1200C20K0

IGBT Module รุ่น ST1200C20K0

สอบถาม
IGBT Module รุ่น PM30RMC060

IGBT Module รุ่น PM30RMC060

สอบถาม
IGBT Module รุ่น 24550-33130-71

IGBT Module รุ่น 24550-33130-71

สอบถาม
IGBT Module รุ่น PK70F-160

IGBT Module รุ่น PK70F-160

สอบถาม
IGBT Module รุ่น 7MBP160RTA060

IGBT Module รุ่น 7MBP160RTA060

สอบถาม
IGBT Module รุ่น SKM400GAL126D

IGBT Module รุ่น SKM400GAL126D

สอบถาม
IGBT Module รุ่น MG30G1BL3

IGBT Module รุ่น MG30G1BL3

สอบถาม
IGBT Module รุ่น 6RI100G-160

IGBT Module รุ่น 6RI100G-160

สอบถาม
IGBT Module รุ่น SKM195GB126D

IGBT Module รุ่น SKM195GB126D

สอบถาม
IGBT Module รุ่น LAM125-P

IGBT Module รุ่น LAM125-P

สอบถาม
IGBT Module รุ่น 6MBP100RTA060 FUJI

IGBT Module รุ่น 6MBP100RTA060 FUJI

สอบถาม
IGBT Module รุ่น SKM75GB123D

IGBT Module รุ่น SKM75GB123D

สอบถาม
IGBT Module รุ่น J2-Q03A-C

IGBT Module รุ่น J2-Q03A-C

สอบถาม
IGBT Module รุ่น 6MBP80RTA060-01

IGBT Module รุ่น 6MBP80RTA060-01

สอบถาม
IGBT Module รุ่น SKKT33016E

IGBT Module รุ่น SKKT33016E

สอบถาม
IGBT Module รุ่น IRKH230-16N

IGBT Module รุ่น IRKH230-16N

สอบถาม
IGBT Module รุ่น 6MBP50RTA060

IGBT Module รุ่น 6MBP50RTA060

สอบถาม
IGBT Module รุ่น SKIIP 82ANB 15T2

IGBT Module รุ่น SKIIP 82ANB 15T2

สอบถาม
IGBT Module รุ่น FZ1200R12KF5

IGBT Module รุ่น FZ1200R12KF5

สอบถาม