บริษัท ทาคาโอะ เอเชีย จำกัด
โทร 064-874-9346 คุณณัฐฐินันท์, 084-527-1235 คุณมงคล, 063-669-2654 คุณศรันย์รุณี, 090-656-9946 พิมพ์ณิดา, 061-542-5890 ออฟฟิศ
  • th

OMRON


OMRON

 

แบตเตอรี่ลิเธียม OMRON

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น CPM2A-BAT01

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น CJ1W-BAT01

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น CS1W-BAT01

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น C200H-BAT09

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น C200H-BAT09

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น 3G2A9-BAT08