บริษัท ทาคาโอะ เอเชีย จำกัด
โทร 061-703-5369 คุณณัฐธิดา, 063-669-2654 คุณศรันย์รุณี, 090-656-9946 พิมพ์ณิดา, 065-940-4254 ณัฐฐินันท์, 061-542-5890 ออฟฟิศ
  • th

OMRON


OMRON

 

แบตเตอรี่ลิเธียม OMRON

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น CPM2A-BAT01

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น CJ1W-BAT01

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น CS1W-BAT01

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น C200H-BAT09

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น C200H-BAT09

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
OMRON รุ่น 3G2A9-BAT08