บริษัท ทาคาโอะ เอเชีย จำกัด
โทร 061-703-5369 คุณณัฐธิดา, 063-669-2654 คุณศรันย์รุณี, 090-656-9946 พิมพ์ณิดา, 065-940-4254 ณัฐฐินันท์, 061-542-5890 ออฟฟิศ
  • th

PANASONIC


PANASONIC

แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-AG

รุ่น BR-AG bare cell (new version)

สอบถาม
BR-23AGCT4A

รุ่น BR-2/3AGCT4A (new version)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-AGCF2W

BR-AGCF2W(old version) BR-AGCF2W (new version)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-CCF2TH

BR-CCF2TH (old version) / BR-CCF2TH (new version)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-23AG (old version)

BR-2/3AG with plug(old version) BR-2/3AG with weld leg(old version)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-23AG (new version)

plug (new version), weld leg(new version), single cell(new version)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC รุ่น BR-A (old version)

plug(old version), weld leg(old version)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-A (new version)

plug(new version), weld leg(new version), single cell(new version)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-C (old version)

single cell(old version), plug(old version)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-C (new version)

single cell(new version), plug(new version)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR - AGCF2W 6V

Panasonic BR - AGCF2W 6V belt black plug

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-2/3AGCT4A

Panasonic BR-2/3AGCT4A belt black plug

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-AG 3V

แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-AG 3V

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-A with plug

แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-A with plug

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-2/3A

แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-2/3A with weld leg new

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC CR123A

แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC CR123A

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-2/3AG (NEW VERSION)

แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-2/3AG(NEW VERSION)

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-2/3AG

แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-2/3AG with plug

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-A

แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-A with plug

สอบถาม
แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR A (new version)

แบตเตอรี่ลิเธียม PANASONIC BR-A (new version)

สอบถาม