บริษัท ทาคาโอะ เอเชีย จำกัด
โทร 061-703-5369 คุณณัฐธิดา, 063-669-2654 คุณศรันย์รุณี, 090-656-9946 พิมพ์ณิดา, 065-940-4254 ณัฐฐินันท์, 061-542-5890 ออฟฟิศ
  • th

SAFT


SAFT

 

แบตเตอรี่ลิเธียม SAFT

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
SAFT รุ่น LS14250

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
SAFT รุ่น LS14500

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
SAFT รุ่น LS26500

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
SAFT รุ่น LS33600

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
SAFT รุ่น LS17500

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
SAFT รุ่น LSH20

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม
SAFT รุ่น LSH14